Documenten

Tijdens de Algemene Ledenvergadering [ALV] op 19 januari 2020 zijn veel formele kwesties aan de orde geweest, zoals het aangepaste Statuut, het aangepaste Huishoudelijk Reglement, Rooster van Aftreden, de AVG [privacy], de Regels voor Herplaatsen [zie Herplaatsers].

* Voor het Statuut
* Voor het Huishoudelijk Reglement
* Voor het Rooster van Aftreden
* Voor het Privacybeleid