Lid worden

We willen graag veel nieuwe leden. Onderaan deze pagina kunt u uw gegevens invullen en verzenden.
Wordt u lid van de DPC, dan gaat u akkoord met de regels omtrent contributie en privacy.
Als lid beslist u tijdens de Algemene Ledenvergadering [ALV] mee over het beleid van en de afspraken binnen de DPC.

Contributie

€ 30,00 lidmaatschap per persoon [wonend in Nederland]
€ 10,00 per huisgenoot
€ 40,00 lidmaatschap per persoon [wonend in Europa]*
€ 50,00 lidmaatschap per persoon [wonend buiten Europa]*
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid.

*) het buitenland-lidmaatschap is duurder door de extra portokosten.

  • Contributie betalen vóór 1 maart van het lopende jaar.
  • Lidmaatschap opzeggen vóór 10 december van het lopende jaar.
Contributie kan overgemaakt worden op: NL31 INGB 0006 5331 88 / BIC nummer: INGBNLA2

Privacy

De DPC hanteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG].

Zodra uw inschrijfformulier bij de ledenadministratie is verwerkt, ontvangt u een e-mail met betaalgegevens.